VÍTAME ŤA NA SERVERI HRAVÁ SLOVENČINA

Nájdeš tu cvičenia a diktáty, v ktorých si môžeš precvičiť a overiť
svoje vedomosti z ohybných slovných druhov. Pri vypĺňaní jednotlivých
cvičení musíš byť pozorný, pretože každý znak alebo medzera navyše
Ti v hodnotení vyhodí veľký počet chýb.
Si návštevníkom číslo .